Certyfikaty i licencje

Lista oraz opis certyfikatów i licencji wydanych na rzecz
JSW Logistics Sp. z o.o.

Certyfikaty i licencje

Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM)

W dniu 22.10.2015 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał na rzecz JSW Logistics Sp. z o.o. (dawniej ZPiS Spedkoks Sp. z o.o.) Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe. Certyfikat ważny jest na okres 3 lat od 23 października 2015 r.

Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie

Licencja przewoźnika

W roku 2010 uzyskano licencję przewoźnika kolejowego oraz uzyskano certyfikaty bezpieczeństwa w „części A i B” wydane Przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.