Certyfikaty i licencje

Lista oraz opis certyfikatów i licencji wydanych na rzecz
JSW Logistics Sp. z o.o.

Certyfikaty i licencje

Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM)

W dniu 18.10.2018 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przedłużył JSW Logistics Sp. z o.o. Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe. Certyfikat ważny jest na okres 5 lat tj. do 24 października 2023 r.

Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie

Licencja przewoźnika

Spółka posiada licencję na wykonywanie usług transportu kolejowego, wraz z załącznikiem dotyczącym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Rodzaj usług: przewozy towarowe oraz świadczenie usług trakcyjnych. Licencja została wydana 02.10.2018 roku, numer licencji L/050/2018.

Licencja na wykonywanie usług transportu kolejowego

Załącznik nr 2 do licencji dot. polisy-OC.

Certyfikat bezpieczeństwa

Spółka posiada certyfikat bezpieczeństwa część A nr PL1120180013 zaktualizowany 07.06.2018 roku oraz certyfikat bezpieczeństwa część B nr PL1220180012  zaktualizowany 08.06.2018 roku.

Certyfikat bezpieczeństwa część A

Certyfikat bezpieczeństwa część B