Spółka JSW Logistics

(dawniej ZPiS Spedkoks Sp. z o.o.)
Podstawowe informacje o formie prawnej, siedzibie oraz historii spółki

Spółka JSW Logistics

JSW Logistics Sp. z o.o.
(dawniej ZPiS Spedkoks Sp. z o.o.)

Spółka prawa handlowego zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Katowicach - Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010274. Kapitał zakładowy firmy wynosi 2 141 500 zł.

Właścicielem 100% udziałów jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedziba w Jastrzębiu-Zdroju.

Siedziba

JSW Logistics Sp. z o.o. (dawniej ZPiS Spedkoks Sp. z o.o.) powstała 22 września 2000 r. Początkowo siedziba Spółki mieściła się na terenie Koksowni Przyjaźń (obecnie JSW Koks S.A.) w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Koksowniczej 1. W bieżącym roku nastąpiła zmiana siedziby i nazwy firmy.

Aktualne dane: JSW Logistics Sp. z o.o., 40-282 Katowice, ul. Ignacego Paderewskiego 41.