Rekrutacja otwarta - maszynista pojazdów trakcyjnych / prowadzący pojazdy kolejowe wyłączenie w obrębie bocznic kolejowych

REKRUTACJA OTWARTA

JSW Logistics Sp. z o.o. (dawniej ZPiS Spedkoks Sp. z o.o.) poszukuje osób na stanowisko:

Maszynista pojazdów trakcyjnych / prowadzący pojazdy kolejowe wyłączenie w obrębie bocznic kolejowych

Numer referencyjny: JSWL - MPT

 

Opis stanowiska

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prawidłową obsługę pojazdu trakcyjnego podczas wykonywania pracy pociągowej na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami kolejowymi, sprawne i bezpieczne wykonywanie czynności na danym stanowisku gwarantujące bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Miejsce pracy: przewozy liniowe na terytorium RP, bocznice obsługiwane przez JSW LOGISTICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Dąbrowa Górnicza, Budryk, Knurów, Zabrze)

Wymagania

  • Wykształcenie minimum zawodowe;
  • Świadectwo kwalifikacyjne maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych / prowadzącego pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej;
  • Bardzo dobry stan zdrowia wymagany do wykonywania czynności na danym stanowisku;
  • Aktualne badania okresowe;
  • Doświadczenie w pracy na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych / prowadzącego pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej;
  • Umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu czynności;
  • Dodatkowym atutem będą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku rewident taboru, ustawiacz, manewrowy;

 

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji proszone są o wysłanie swojego CV na adres rekrutacja@jswlogistics.pl w tytule wpisując numer referencyjny. W treści wiadomości umieścić należy klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt e-mail rodo@jsw-logistics.pl.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w  Katowicach (40-282) przy ul. Ignacego Paderewskiego 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010274 (dalej jako: „Spółka”).

Kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest poprzez adres e-mail rodo@jsw-logistics.pl

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być zewnętrzna obsługa IT.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, wyłonionymi w procesie rekrutacji.