Rekrutacja otwarta - specjalista ds. księgowości

REKRUTACJA OTWARTA

JSW Logistics Sp. z o.o. (dawniej ZPiS Spedkoks Sp. z o.o.)  poszukuje osób na stanowisko:

Specjalista ds. księgowości
Numer referencyjny: JSWL - SDK

Miejsce pracy: Katowice

Obowiązki :

 • Księgowanie faktur kosztowych i wyciągów bankowych,
 • Sporządzanie sprawozdań GUS,
 • Rozliczanie delegacji służbowych pracowników,
 • Udział w rozliczaniu leasingu finansowego,
 • Udział w rozliczeniu podatku dochodowego bieżącego i odroczonego.

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe + 2 lata pracy na pełnej księgowości lub wykształcenie średnie + 5 lat na pełnej księgowości,
 • Biegła znajomość MS Office,
 • Znajomość zasad rachunkowości i schematów księgowych,
 • Znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
 • Podstawowa znajomość zagadnień podatkowych,
 • Mile widziana znajomość systemu Comarch ERP.

Oferujemy :

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy na zastępstwo,
 • Możliwość doskonalenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
 • Motywacyjny system wynagrodzeń,
 • Nagrody okazjonalne i premie kwartalne,
 • Świadczenia socjalne.

 

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji proszone są o wysłanie swojego CV na adres rekrutacja@jswlogistics.pl w tytule wpisując numer referencyjny. W treści wiadomości umieścić należy klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt e-mail rodo@jswlogistics.pl.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JSW Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w  Katowicach (40-282) przy ul. Ignacego Paderewskiego 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010274 (dalej jako: „Spółka”).

Kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest poprzez adres e-mail rodo@jswlogistics.pl. 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych może być zewnętrzna obsługa IT.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Spółka zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami, wyłonionymi w procesie rekrutacji.