Regulamin dot. postępowań przetargowych

Regulamin określający sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, nie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Regulamin dot. postępowań przetargowych