Przetarg niegraniczony dot. Naprawy P4 lokomotywy spalinowej serii TEM 2

Przetarg niegraniczony dot. „Naprawy P4 lokomotywy spalinowej serii TEM 2 nr 287 zgodnie z DSU Zamawiającego

oraz pozostałych prac opisanych w pkt. IV Wymagań Ofertowych”

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2019 r. do godz. 9:00

zaproszenie-do-przetargu.pdf

dsu-tem2-spedkoks-wydanie-2.0-wrzesien-2017.pdf

siwz-p4-tem2-nr-287-przetarg-nieograniczony.pdf

zalacznik-nr-1-do-siwz-p4-tem2-nr-287.pdf

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenia-oferenta.pdf

istotne-warunki-umowy-naprawa-p4-tem2-287.pdf

zalacznik-nr-a-do-umowy-zakres-dodatkowy.pdf

zalacznik-nr-1-do-umowy.pdf

zalacznik-nr-2-do-umowy.pdf

zalacznik-nr-3-do-umowy.pdf

zalacznik-nr-4-do-umowy.pdf

zalacznik-nr-5-do-umowy.pdf

zalacznik-nr-6-do-umowy.pdf

zalacznik-nr-7-do-umowy.pdf

 

Odpowiedzi na pytania Oferenta.

odpowiedzi-na-pytania-oferenta.pdf