Przetarg nieograniczony dot. „Zakupu wraz z sukcesywną dostawą środków czystości dla JSW Logistics sp. z o.o.”

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2019 r. do godz. 10:00,

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41 w terminie do dnia 16.05.2019 r. do godz. 10:30.

 

Załączniki : 

wymagania-ofertowe-wo-srodki-czystosci.pdf

zal.-1-do-wo-srodki-czystosci-formularz-ofertowy.pdf

zal.-2-do-wo-srodki-czystosci-oswiadczenie-oferenta.pdf

zal.-3-do-wo-srodki-czystosci-wymagania-techniczne.pdf

zal.-4-do-wo-srodki-czystosci-zakres.pdf

zal.-5-do-wo-srodki-czystosci-wzor-umowy.pdf