JSW Logistics

Przewozimy to, co najlepsze
Kolejowy przewoźnik towarowy
Kompleksowa
obsługa bocznic kolejowych
JSW Logistics - operator bocznic
Utrzymanie
i naprawa pojazdów kolejowych
Techniczne utrzymanie taboru

JSW Logistics Sp. z o.o. (dawniej ZPiS Spedkoks Sp. z o.o.) powstała 22 września 2000 r. Początkowo siedziba Spółki mieściła się na terenie Koksowni Przyjaźń (obecnie JSW Koks S.A.) w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Koksowniczej 1. W bieżącym roku nastąpiła zmiana siedziby i nazwy firmy.

Aktualne dane: JSW Logistics Sp. z o.o., 40-282 Katowice, ul. Ignacego Paderewskiego 41.

Przeczytaj najnowsze aktualności i zobacz ostatnie ogłoszenia

Aktualności

JSW przejęła Spółkę "SPEDKOKS"

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. nabyła łącznie 100% udziałów Zakładu Przewozów i Spedycji ,,SPEDKOKS" Sp. z o.o. od PKP Cargo i Koksowni Przyjaźń.

Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony dot. „Naprawy P4 lokomotywy SM 42 nr 2456 zgodnie z DSU Płatnika dostarczoną przez Zleceniodawcę”

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 40-282 Katowice ul. I. Paderewskiego 41, II piętro, sekretariat pokój nr 215